Handreiking Communicatieaanpak coronavirus 25 juni 2020

Zou er iemand in Nederland zijn, die het begrip ‘anderhalvemetersamenleving’ niet kent? Op alle mogelijke manieren zijn we in de afgelopen maanden in gesprek en aan de slag gegaan, om het coronavirus onder controle te krijgen.