Rapportage Integrale aanpak terrorisme

De Nederlandse overheid staat voor het behoud van onze veiligheid en democratische rechtsorde. Extremistische en terroristische groepen en personen bedreigen en ondermijnen onze democratie. Niet alleen wanneer zij geweld plegen en zich buitenwettelijk gedragen, maar ook wanneer zij onverdraagzaamheid en intolerantie of haat prediken en daarmee aanzetten tot radicalisering en extremisme. De afgelopen jaren heeft de overheid dan ook intensief geïnvesteerd om de dreiging uitgaand van extremisme en terrorisme het hoofd te bieden. Deze rapportage presenteert de inzet sinds eind 2017 tot april 2019 en geeft een aantal van de bereikte mijlpalen weer. Daarnaast wordt een vooruitblik geboden op een aantal aandachtspunten voor de komende periode.