Versterkte Aanpak Online inzake terroristische en extremistische content

In ons dagelijks leven is de online wereld niet meer weg te denken. Internet en sociale media worden door vrijwel iedereen in de samenleving veelvuldig gebruikt. De razendsnelle ontwikkelingen in het online domein hebben - zowel in positieve als in negatieve zin - impact op de inrichting van onze maatschappij en het functioneren van de democratie, zeker gezien de invloed hiervan op het publieke debat. Hoewel het belang van een open en vrij internet niet ter discussie staat, is het cruciaal dat regulering de snel opeenvolgende technologische ontwikkelingen kan bijbenen. Blijvende aandacht voor zowel de risico’s die het open en vrije internet met zich meebrengt, als voor de kwaliteit, effectiviteit en toekomstbestendigheid van regulering is van groot belang om burgers en de democratische rechtsstaat te beschermen.