Infographic Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland December 2023

In deze infographic staan 6 kernbevindingen uit het DTN december 2023 kort uitgelegd.