Beslisnota aanbiedingsbrief Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland december 2023

Publicatie van Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) december 2023. Zowel publicatie als verzending aan de Tweede Kamer is voorzien voor dinsdag 12 december 2023.