Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53

Het dreigingsniveau wordt op basis van DTN 53 vastgesteld op niveau 3. Een terroristische aanslag in Nederland is voorstelbaar.

Rectificatie

In het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53 heeft de NCTV de STICHTING MUSLIM RIGHTS WATCH NEDERLAND genoemd op pagina 36 en in verband gebracht met extremisme, radicalisering, polarisatie en het verspreiden van onverdraagzaam, anti-integratief en ondemocratisch gedachtegoed.

Het gerechtshof Den Haag heeft in kort geding geoordeeld dat voor deze vermelding geen feitelijke grondslag bestaat en de NCTV veroordeeld tot het publiceren van deze rectificatie.