Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 51

Het dreigingsniveau wordt op basis van DTN51 vastgesteld op niveau 3 (aanzienlijk). Bij het verschijnen van het vorige dreigingsbeeld in juni 2019 werd het niveau bepaald op 4 (substantieel). De terroristische dreiging is nog steeds aanzienlijk, zoals meerdere incidenten en arrestaties, ook in Nederland, hebben aangetoond. Een aanslag is dus voorstelbaar. Daarbij moet vooral worden gedacht aan een aanslag van eenlingen of kleine groepen vanuit een jihadistisch motief of uit een andere extremistische hoek.