Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 48

Het dreigingsniveau in Nederland wordt vastgesteld op niveau vier (‘substantieel’) van vijf. Dat wil zeggen dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is. Hoewel het dreigingsniveau al sinds 2013 op dit niveau staat, is er wel sprake van belangrijke veranderingen in het dreigingsbeeld, die ook in DTN 47 werden gesignaleerd.