Barometer van de dreiging - Tien jaar Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 2005-2015

In dit essay dat werd geschreven in opdracht van de NCTV ter gelegenheid van de conferentie “Barometer van de Dreiging. Tien jaar Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 2005-2015 gaan we in op deze en andere aspecten van het DTN en kijken we hoe dit instrument zich in de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld. Ook analyseren we het dreigingsbeeld zelf: wat waren de belangrijkste issues en trends op terrorismegebied? Vervolgens kijken we naar de context waarin het DTN wordt uitgebracht. In de conclusies staan de aard, vorm en inhoud van het DTN centraal. Daarnaast reflecteren we op de toekomst van het DTN. We beginnen dit essay echter met een antwoord op de vraag waarom we eigenlijk een DTN hebben en hoe dit dreigingsbeeld tot stand kwam.