Kamerbrief Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 50

Dit DTN 50 laat zien dat de dreiging substantieel is en de kans op een aanslag reëel. Het DTN schetst onder andere de dreiging van uitreizigers en terugkeerders, de geweldsdreiging die vanuit lone actors of kleine netwerken in het rechtsextremistische milieu voorstelbaar is en de zorgen om  kinderen die opgroeien in jihadistische gezinnen of onder invloed komen van salafistische aanjagers die via extra curriculair onderwijs- en vormingsaanbod bijdragen aan verspreiding van extremistische ideeën.