Kamerbrief Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 43 en Voortgangsrapportage Integrale Aanpak Jihadisme 7

Deze brief kijkt terug op de voortgang van de uitvoering van de Integrale Aanpak Jihadisme in de afgelopen paar maanden en kijkt, op basis van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 43, vooruit naar ontwikkelingen in beleid. Wij bieden u met deze brief de toegezegde rapportage aan over de voortgang van de uitvoering van de Integrale Aanpak Jihadisme in de vorm van een schematisch overzicht. Verder informeren wij u over de stand van zaken van de openstaande moties en toezeggingen. Het DTN43 wordt gelijktijdig aan uw Kamer aangeboden.