Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 35

Het dreigingsniveau in Nederland blijft ‘substantieel’. Dit betekent dat de kans op een aanslag tegen Nederland reëel is. De jihadistische dreiging blijft de dominante factor in het dreigingsbeeld. De dreiging die uitgaat van jihadisten in Nederland, in het bijzonder van degenen die uitreizen naar Syrië en weer terugkeren, is in de afgelopen periode namelijk niet verminderd.