Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 33

Het dreigingsniveau in Nederland blijft ‘substantieel’. Dit betekent dat de kans op een aanslag tegen Nederland reëel is. De meest in het oog springende potentiële dreiging voor Nederland gaat uit van de potentiële terugkeer van jihadgangers naar Syrië.