Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 31

Het dreigingsniveau voor Nederland blijft vooralsnog ‘beperkt’. Dit betekent dat de kans op een terroristische aanslag gering is, maar niet is uit te sluiten. Hiermee is het dreigingsniveau sinds november 2009 ongewijzigd. De voornaamste bron van de dreiging voor Nederland blijft op dit moment jihadistisch van aard.