Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 30

Het dreigingsniveau voor Nederland staat al sinds november 2009 op ‘beperkt’. Hierin is ook in de rapportageperiode van DTN30 geen verandering gekomen. ‘Beperkt’ betekent dat de kans op een terroristische aanslag gering is, maar niet is uit te sluiten. De dreiging blijft voornamelijk jihadistisch van aard. In jihadistische optiek is Nederland een legitiem doelwit. Dat is de afgelopen maanden niet veranderd.