Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 28

Er hebben zich de afgelopen maanden geen majeure wijzigingen voorgedaan in het dreigingsbeeld. Het dreigingsniveau voor Nederland blijft derhalve ‘beperkt’. Dit betekent dat de kans op een terroristische aanslag momenteel gering is, maar niet is uit te sluiten. De beperkte dreiging komt vooral voort uit de manifestatie van het internationale jihadisme.