Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 27

Het dreigingsniveau voor Nederland blijft ‘beperkt’. Dit betekent dat de kans op een terroristische aanslag momenteel gering is, maar niet is uit te sluiten.