Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 26

Het dreigingsniveau voor Nederland blijft ‘beperkt’. Dit betekent dat de kans op een terroristische aanslag momenteel gering is, maar niet is uit te sluiten. De dreiging van jihadistische netwerken in Nederland is nog steeds gering. Ook de weerstand onder de Nederlandse bevolking tegen gewelddadig radicalisme en terrorisme blijft onveranderd hoog.