Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 24

In grote lijnen onderschrijven de recente ontwikkelingen in Nederland en het buitenland de trends en ontwikkelingen die in voorafgaande DTN’s zijn geschetst. Die ontwikkelingen zijn nog steeds zorgelijk. Het dreigingsniveau voor Nederland en Nederlandse belangen in het buitenland blijft ‘beperkt’. Dit betekent dat de kans op een aanslag relatief gering is, maar zeker niet geheel is uit te sluiten. Er zijn echter geen aanwijzingen voor concrete voorbereidingshandelingen voor aanslagen tegen Nederland of Nederlandse personen of objecten in het buitenland geconstateerd. De jihadistische dreiging die zich momenteel voordoet, is vooral afkomstig van buiten Nederland.