Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 22

Het dreigingsniveau in Nederland blijft ‘beperkt’. In grote lijnen onderschrijven de recente ontwikkelingen in Nederland en in het buitenland de trends die in voorafgaande DTN’s zijn geschetst. Het profiel van Nederland blijft nog steeds passen in het internationale jihadistische vijandbeeld (zie ook DTN 21).