Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 20

Het dreigingsniveau voor Nederland blijft beperkt. Dit betekent dat de kans op een aanslag tegen Nederland relatief gering is, maar ook niet geheel is uit te sluiten. Hierbij moet worden aangetekend dat de kans op een aanslag tegen Nederlandse belangen wel groter is in enkele landen en regio’s waar aan al Qa’ida gerelateerde groeperingen opereren. Deze conclusie vloeit voort uit de evaluatie van de terroristische dreiging afgezet tegen de weerstand.