Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 18

Het dreigingsniveau in Nederland is nog steeds ‘substantieel’. Dit betekent dat de kans op een aanslag in Nederland of tegen Nederlandse belangen in het buitenland reëel is. Er zijn in de afgelopen rapportageperiode geen concrete aanwijzingen voor aanslagplannen tegen Nederland en zijn belangen geconstateerd. Internationale jihadistische groeperingen zien Nederland nog steeds als een van hun ‘voorkeursdoelwitten’. Hiermee vormt de internationale jihadistische dreiging nog steeds de belangrijkste component van de dreiging voor (de belangen van) Nederland.