Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 16

Het dreigingsniveau in Nederland blijft net als in de vorige rapportageperiode ‘substantieel’. Dit betekent dat de kans reëel is dat een aanslag zal plaatsvinden tegen Nederlandse belangen in binnen- en buitenland. Internationale jihadistische groeperingen vormen nog steeds een belangrijke dreiging voor (de belangen van) West-Europese landen.