Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 14

De al langer gesignaleerde internationale terroristische dreiging richting Nederland, als gevolg van de film Fitna, wordt in DTN14 bevestigd. In de afgelopen maanden is uit uiteenlopende bronnen informatie vergaard waaruit blijkt dat ook Nederland en zijn buitenlandse belangen momenteel een van de voorkeursdoelwitten vormen van internationaal opererende jihadistische netwerken. Het dreigingsniveau blijft staan op substantieel.