Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 12

Dit dreigingsbeeld heeft aanleiding gegeven het algemene dreigingsniveau van Nederland te verhogen van “beperkt” naar “substantieel”. Daarmee is de dreiging terug op het niveau dat gold vanaf het eerste DTN in mei 2005 tot DTN 8 in april 2007.