Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 10

Het dreigingsniveau voor Nederland is beperkt. De kans op een terroristische aanslag wordt op dit moment als relatief gering ingeschat. Vergeleken met de vorige verslagperiode hebben zich echter wel ontwikkelingen voorgedaan, die een aanslag in Nederland meer voorstelbaar hebben gemaakt.