Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 8

Het meest opvallende kenmerk van het nieuwste dreigingsbeeld is de conclusie dat het dreigingsniveau naar beneden wordt bijgesteld: van substantieel naar beperkt. Het niveau ‘beperkt’ betekent dat de kans op een terroristische aanslag relatief gering is, doch zeker niet geheel valt uit te sluiten.