Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 6

De terroristische dreiging voor Nederland blijft substantieel. Een afweging van de nationale en internationale dimensie van de dreiging afgezet tegen de weerstand leidt op basis van de bij de NCTb aangeleverde dreigingsinformatie tot deze conclusie. Dit houdt in dat de kans op een aanslag in Nederland reëel blijft. Dit beeld is de resultante van een aantal uiteenlopende ontwikkelingen.