Vierde voortgangsrapportage terrorismebestrijding en Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 5

Na de samenvatting van het DTN worden net als in voorgaande rapportages de verschillende onderdelen van het antiterrorismebeleid, voor zover relevante voortgang valt te melden, behandeld. Daarbij gaat het om tegengaan van radicalisering, het creëren van een slagvaardige organisatie en instrumenten en het voorbereid zijn op (de gevolgen van) een mogelijke aanslag. In deze rapportage is een nieuwe paragraaf opgenomen over veiligheidsmaatregelen, waarin onder meer aandacht voor het alerteringssysteem en bewaken en beveiligen. De rapportage sluit af met paragrafen over communicatie en de internationale ontwikkelingen.

Een combinatie van factoren, waarbij de dreiging wordt afgezet tegen de weerstand, zorgt ervoor dat de terroristische dreiging voor Nederland nog steeds substantieel is. Dat betekent dat er een reële mogelijkheid bestaat dat er in Nederland een aanslag zal plaatsvinden.