Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 2

De aanslagen van deze zomer in Londen hebben opnieuw aangetoond dat het gevaar van terroristisch geweld ook in Europa groot is. Dat geldt helaas evenzeer voor Nederland. De terroristische dreiging voor Nederland is nog steeds substantieel.