Kamerbrief Eerste rapportage terrorismebestrijding

De dreiging is onveranderd ernstig. Nederland is niet gevrijwaard gebleven voor aanslagen. Die dreiging heeft verschillende aspecten. Er is de mogelijkheid van aanslagen op gebouwen of plaatsen. Tenslotte is er het reële gevaar van polarisatie en vijandigheid tussen bevolkingsgroepen langs etnische en levensbeschouwelijke scheidslijnen.waar mensenmassa’s samenkomen.