Aanbiedingsbrief Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 55

De minister van JenV biedt hierbij de openbare versie van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 55 aan de Tweede Kamer aan. Het DTN 55 is opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het DTN geeft inzicht in het actuele terroristische dreigingsbeeld en de factoren die het meest bepalend zijn.

Reactie uitzending ZEMBLA rechts-extremisme

In de aanbiedingsbrief van DTN 55 wordt verwezen naar de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer met een reactie op een uitzending van ZEMBLA over rechts-extremisme. In die aanbiedingsbrief wordt ingegaan op de dreiging vanuit rechts-extremisme en –terrorisme zoals beschreven in het meest recent Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 55.