Zelfanalyse CBRNE Security

Chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) stoffen zijn voor kwaadwillenden interessante middelen om een aanslag mee te plegen. Daarom is het belangrijk dat CBRN-stoffen goed beveiligd zijn en dat signalen die wijzen op kwaadwillende bedoelingen herkend worden. Bedrijven en publieke instellingen die werken met CBRN-stoffen, zoals zorginstellingen, universiteiten of chemische industrie, spelen hierin een grote rol. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor een goede beveiliging en veiligheidsbewustzijn binnen hun eigen organisatie.

De NCTV en de betrokken ministeries hebben samen met een groot aantal instellingen een pakket instrumenten ontwikkeld om CBRN-instellingen te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om hun weerstand te verhogen, van planning tot en met evaluatie. Al deze instrumenten treft u aan bij tools voor bedrijven, publieke instellingen en overheden.

Zelfanalyse CBRNE Security

De uitgebreide online Zelfanalyse CBRNE Security biedt inzicht en bewustwording in uw veiligheidsbeleid. Via de e-learning kunt u snel zelf uw risiconiveau inschatten, de staat van uw beveiliging beoordelen en tips van andere organisaties inzien om uw beveiliging te verbeteren. Naast CBRN-stoffen wordt in deze module tevens apart aandacht besteed aan de stoffen die ook als grondstof voor een explosief gebruikt kunnen worden.

De module is bereikbaar via de link onderaan op de pagina. Als u vragen heeft, kunt u mailen met cbrn@nctv.minjenv.nl.