Uitlegvideo: Wat doet het NKC?

Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie, het NKC, maakt onderdeel uit van de nationale crisisstructuur bij de NCTV. Het NKC wordt actief tijdens een crisis met grote maatschappelijk impact. In deze animatie wordt uitgelegd wat het NKC doet.

Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie, het NKC, maakt onderdeel uit van de nationale crisisstructuur bij de NCTV. Het NKC wordt actief tijdens een crisis met grote maatschappelijk impact.

Wat doet het NKC? Ik leg het je uit in anderhalve minuut.

Het NKC is tijdens een nationale crisis het informatieknooppunt en aanspreekpunt voor communicatie vanuit de rijksoverheid op het gebied van pers- en publiekscommunicatie.

Het NKC geeft communicatieadviezen voor crisisoverleggen, zoals IAO, ICCb, MCCb. Het NKC bepaalt de communicatiestrategie op nationaal niveau, formuleert communicatiekaders en kernboodschappen in afstemming met betrokken partners en ontwikkelt en coördineert vervolgens de pers- en publiekscommunicatie van de Rijksoverheid. Denk hierbij aan persconferenties, campagnes of informatie voor onlinekanalen of speciale doelgroepen.

Het is tijdens een crisis belangrijk dat de overheid heldere informatie geeft en dat iedereen bereikt wordt. Door intensieve samenwerking komen we snel tot een gezamenlijk analyse, advies en aanpak. Daarbij blijft ieder departement, uitvoeringsorganisatie, gemeente, veiligheidsregio of maatschappelijke partner meestal verantwoordelijk voor de uitvoering van hun eigen communicatie naar hun eigen doelgroep.

Het NKC bestaat altijd uit (crisis)communicatiespecialisten van het Nationaal Crisiscentrum, het ministerie van Justitie & Veiligheid, communicatiecollega’s van overige ministeries en organisaties met een actieve rol in de crisis.

Daarnaast is er een intensieve samenwerking met maatschappelijke partners en veiligheidsregio’s. Het NKC coördineert, stemt af en faciliteert. Het komt samen bij het Nationaal Crisiscentrum in Den Haag, soms ook digitaal.

Kijk op www.nctv.nl/nkc voor meer informatie over het NKC.