Rapportage Integrale aanpak terrorisme

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een stevige en brede aanpak van terrorisme. Het kabinet blijft ook de komende tijd inzetten op het mitigeren van de risico’s voor de nationale veiligheid die uitgaan van personen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn. Want hoewel het aantal aanslagen de afgelopen periode significant lager lag dan voorgaande jaren, blijft alertheid geboden. Het dreigingsbeeld verandert en dat betekent dat doorlopend bezien moet worden of binnen het huidige contraterrorismebeleid accenten verlegd dienen te worden. Deze rapportage integrale aanpak terrorisme zet de beleidsmatige inzet op het tegengaan van terrorisme uiteen, over de periode april 2019 tot juni 2022. De peildatum van de cijfers die in de rapportage zijn opgenomen is 1 mei 2022.