Samenvatting Nationale Contraterrorisme Strategie (NCTS) 2022-2026

Om de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde te beschermen, heeft Nederland een duurzame, robuuste en wendbare aanpak van terrorisme en gewelddadig extremisme. Een breed scala van partners zet zich in om terroristisch geweld te voorkomen. Daders van terroristische misdrijven worden opgespoord, vervolgd en bestraft en de maatschappelijke impact van geweld wordt zo beperkt mogelijk gehouden. De nationale contraterrorisme strategie beschrijft deze inzet voor de jaren 2022-2026.