Cybersecuritybeeld Nederland 2019

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2019 biedt inzicht in dreigingen, belangen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity in relatie tot de nationale veiligheid. Het CSBN wordt jaarlijks door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vastgesteld.

Het CSBN is opgesteld door de NCTV en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en is tot stand gekomen op basis van de inzichten en de expertise van overheidsdiensten, organisaties in vitale processen, de wetenschap en andere partijen. De NCTV heeft dankbaar gebruik gemaakt van hun expertise en informatie, zowel tijdens expertsessies als tijdens de validatie van het CSBN.