Cybersecuritybeeld Nederland 2019 (video)

De digitale dreiging voor de nationale veiligheid is permanent en de impact van cybercriminaliteit is onverminderd groot.

In het nieuwste Cybersecuritybeeld Nederland zien we dat de grootste dreiging spionage, verstoring en sabotage vanuit landen is. 

Onze diensten zien dat landen als China, Rusland en Iran offensieve cyberprogramma’s hebben gericht tegen Nederland.

Zij kunnen dit inzetten om geopolitieke én economische doelstellingen te bereiken ten koste van onze Nederlandse vitale belangen.

Nederland is afhankelijk van een beperkt aantal aanbieders en landen. Dit maakt ons kwetsbaar.

Ook cybercriminaliteit verdient blijvend onze aandacht. Door het gemak waarmee criminelen cyberaanvallen kunnen uitvoeren, zal dit de komende jaren ook een probleem blijven.

De vrijwel volledige afhankelijkheid van digitalisering heeft digitale veiligheid essentieel gemaakt voor het functioneren van onze maatschappij en economie. Vrijwel al onze vitale processen en systemen zijn volledig afhankelijk van ICT.

Het vergroten van de weerbaarheid is het belangrijkste instrument om risico’s te verminderen, want het beïnvloeden van dreiging en afhankelijkheid blijkt complex.

Vanwege de toenemende dreiging is het noodzakelijk om de weerbaarheid permanent te blijven verbeteren.

De effecten van de forse investeringen van zowel overheid als bedrijfsleven, de nieuwe meldplicht cybersecurity en strengere wet- en regelgeving zullen de komende jaren zichtbaar moeten worden.

Er zijn al vele stappen gezet. Maar gezien de snelheid van ontwikkelingen om ons heen, moeten we op volle kracht vooruit.

De afhankelijkheid van digitale processen, het ontbreken van analoge alternatieven en het structureel achterblijven van onze weerbaarheid maakt ons land kwetsbaar.

Investeren in cybersecurity is geen vraag maar een opdracht aan de gehele maatschappij, van bedrijfsleven tot overheid en wetenschap.