Cybersecuritybeeld Nederland 2018

Het Cybersecuritybeeld Nederland 2018 (CSBN) laat zien dat de omvang en ernst van de digitale dreiging in Nederland nog steeds aanzienlijk zijn en zich blijven ontwikkelen. Er is sprake van een continue digitale dreiging voor de nationale veiligheid. De Nederlandse maatschappij en economie zijn volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. De gevolgen van aanvallen en uitval kunnen groot en zelfs maatschappij ontwrichtend zijn.