Kamerbrief Cybersecuritybeeld Nederland 2018

Hierbij bied ik uw Kamer, vanuit mijn coördinerende verantwoordelijkheid voor cybersecurity het, onder verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) opgestelde, Cybersecuritybeeld Nederland 2018 (CSBN 2018) aan. Dit beeld biedt inzicht in de belangen, dreigingen, weerbaarheid en daarmee samenhangende ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity over de periode mei 2017 tot en met april 2018. Het CSBN 2018 is in overleg met partijen uit de publieke en private sector tot stand gekomen.