Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 47

Het dreigingsniveau in Nederland blijft niveau vier op een schaal van vijf. Dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er voorbereidingen worden getroffen om in Nederland een aanslag te plegen. De jihadistische dreiging vormt aanhoudend de voornaamste terroristische dreiging tegen Nederland. Zowel al Qa’ida als ISIS zijn hier debet aan.