Reactie uitzending ZEMBLA rechts-extremisme

In deze brief wordt ingegaan op de dreiging vanuit rechts-extremisme en –terrorisme zoals beschreven in het meest recent Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 55.