Uitlegvideo: Oorlog in Oekraïne en de rol van de NCTV rondom de gevolgen voor Nederland

De oorlog in Oekraïne kan van invloed zijn op onze nationale veiligheid. Als NCTV spelen we een rol in de samenwerking tussen allerlei betrokken organisaties.

In deze uitlegvideo vind je antwoord op de vraag: hoe gaat dat in z'n werk? De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg en directeuren geven uitleg over wat er achter de schermen bij de NCTV en het Nationaal Crisiscentrum zoal gebeurt.

Pieter-Jaap Aalbersberg: De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig.

Annechien Steenhuizen (NOS): Waar iedereen bang voor was is begonnen.

Pieter-Jaap Aalbersberg: De overheid spant zich in om de gevolgen voor Nederland in beeld te brengen, maar vooral ook om voorbereid te zijn op allerlei scenario’s. Graag vertellen wij u welke rol de NCTV hierin heeft.

Voice-over: Het beschermen van de nationale veiligheid. Dáár draait het om bij de NCTV. Nationale veiligheid gaat over het voorkomen en tegengaan van maatschappelijke ontwrichting. We doen dat samen met ministeries, nationale politie, veiligheidsdiensten, veiligheidsregio’s en andere partners. Als adviseur, coördinator of deskundige.

Op deze maatschappelijk opgaven is de NCTV expert: het beschermen van de digitale veiligheid, het verhogen van de weerbaarheid tegen statelijke dreigingen en het voorkomen van aanslagen. Het Nationaal Crisiscentrum is óók onderdeel van de NCTV.

David Berg: Er gebeurt op dit moment heel veel in de Oekraïne. De collega’s van de afdeling Analyse proberen vooral te duiden wat dit betekent voor Nederland en de nationale veiligheid. Daarmee helpen ze eigenlijk iedereen in het netwerk om scherp te krijgen wat ze moeten en hoe zich daartegen moeten verweren.

Pieter-Jaap Aalbersberg: Op dit moment zijn er geen aanwijzingen voor een specifieke dreiging voor Nederland, maar dat kan natuurlijk in een splitsecond veranderen. Denk maar bijvoorbeeld aan een cyberaanval, een uitval van zoiets als onze energie of maatschappelijke onrust. Op nctv.nl  kunt u hier verder over lezen.

David Berg: Veel ministeries en andere veiligheidspartners houden zich bezig met de oorlog in Oekraïne. De NCTV organiseert, in deze zaal, regelmatig overleggen om met elkaar af te stemmen en elkaar goed op de hoogte te houden zodat iedereen van elkaar weet wat ze doen.

Hester Somsen: De oorlog in Oekraïne wordt ook digitaal gevoerd. En dat betekent ook dat cybersecurity niet stopt bij de landsgrenzen. Des temeer van belang dat we onze eigen digitale veiligheid op orde hebben. Dat geldt voor iedereen in Nederland, maar natuurlijk nog meer voor de vitale sectoren zoals water, elektriciteit en ons betalingsverkeer.

De NCTV adviseert organisaties over maatregelen die ze kunnen nemen om uitval te voorkomen. Een heel belangrijke speler hierin is het NCSC, het Nationaal Cyber Security Centrum. Samen kunnen we op die manier werken aan het verbeteren van de digitale weerbaarheid in Nederland en dat is nu belangrijker dan ooit.  

Marco Zannoni: Als NCTV zijn we verantwoordelijk voor het Nationaal Crisiscentrum. Daarvanuit organiseren we de landelijke crisis overleggen tussen alle betrokken partners.

Voor 1 specifiek onderwerp is de nationale crisisorganisatie opgeschaald: dat gaat het over de opvang van mensen uit Oekraïne.

Tal van verschillende vraagstukken vragen de aandacht, van onderwijs en huisvesting, tot veiligheid en de communicatie hierover. Al die onderwerpen komen aan bod in overleggen met onze partners, van departementen tot politie, gemeenten en veiligheidsregio’s.

Voice-over: Met de oorlog in Oekraïne is alertheid én optimale samenwerking van groot belang.

Nationale veiligheid gaat over het beschermen van ons land, onze democratie en onze inwoners.

De NCTV dient de nationale veiligheid.

De video geeft inzicht in de rol van de NCTV rondom de gevolgen voor Nederland van de oorlog in Oekraïne. Verschillende onderwerpen en werkzaamheden zijn hierbij aan de orde gekomen.

Klik hier voor meer informatie over crisisbeheersing en onze crisisopleidingen. Benieuwd naar de huidige analyse van de dreigingen voor Nederland naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne? In dit artikel lees je hier meer over. Of klik hier voor meer informatie over de maatschappelijke opgaven cybersecurity, contraterrorisme en statelijke dreigingen.