De versterkingsgelden voor gemeenten in 2022 zijn toegekend

Verschillende gemeenten ontvangen ook dit jaar weer financiële steun voor hun lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. De minister van Justitie en Veiligheid stelt jaarlijks, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van €7 miljoen beschikbaar aan negentien gemeenten om hun aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme te versterken. Deze gemeenten vertegenwoordigen de gemeenten waar ‘de problematiek het meest nijpend is’ maar het betreft ook gemeenten die een regionale rol vervullen.

Sinds de uitnodiging van de gemeente Groningen in 2019 om als centrumgemeente voor de regio Noord- Nederland een aanvraag te doen, hebben de Versterkingsgelden een ‘landelijke dekking’ met 19 aanvragende gemeenten in totaal. De NCTV coördineert de inspanningen van alle partners in het veiligheidsdomein en zoekt naar de juiste balans tussen de belangen die we willen beschermen, de dreigingen die op Nederland afkomen en de manier waarop we onze weerbaarheid op orde kunnen brengen. Vanuit deze rol is de NCTV verantwoordelijk voor het verdelen van de versterkingsgelden over de aanvragende gemeenten. Dit jaar is er voor € 9.767.961 aangevraagd, helaas hebben we daardoor niet alle aanvragen kunnen honoreren.

Voorwaarden:

Bij de beoordeling van de projecten wordt bekeken of de aard van de projecten bijdraagt aan de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. De NCTV gaat er vanuit dat de opzet en uitvoering van de projecten waarvoor Versterkingsgelden worden verstrekt, juridisch zijn getoetst opdat deze op een juridisch verantwoorde manier vorm worden gegeven. Hieruit volgt dat ook bij het inhuren van en samenwerken met externe partijen deze partijen hun werkzaamheden conform geldende wet- en regelgeving dienen uit te voeren.

Overzicht toegekende bedragen per gemeente 2022

Gemeente:

Bedrag:

Almere (regio Flevoland)

€ 61.230

Amersfoort (regio Utrecht)

€ 89.091

Amsterdam

€ 339.370

Arnhem (regio Oost NL)

€ 675.627

Delft

€ 410.260

Den Haag

€ 849.887

Gouda

€ 238.967

Groningen (regio Noord-Nederland)

€ 374.420

Huizen

€ 156.986

Leiden (regio Hollands Midden

€ 194.395

Maastricht (regio Limburg)

€ 309.024

Nijmegen (regio Gelderland-Zuid)

€ 180.581

Nuenen (regio Oost-Brabant)

€ 596.964

Rotterdam

€ 747.754

Schiedam (regio Rijnmond Noord)

€ 296.188

Tilburg (regio Zeeland West-Brabant)

€ 437.150

Utrecht

€ 602.006

Zaanstad (regio Noord-Holland)

€ 413.478

Zoetermeer

€ 516.078

Totaal

€ 7.489.456