Benoeming nieuwe plaatsvervangend NCTV

Hester Somsen wordt plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (p-NCTV) en directeur Cybersecurity en Statelijke dreigingen bij de NCTV. De benoeming gaat in op 26 oktober.

Drs. Hester Somsen werkte 23 jaar bij Buitenlandse Zaken. In Den Haag en ook in heel andere regio’s zoals het Midden-Oosten, Afrika, Midden-Europa en de Balkan. Ze was van 2013 tot en met 2016 ambassadeur in Beiroet. De laatste jaren was ze werkzaam als directeur Veiligheidsbeleid. In die functie was ze verantwoordelijk voor het implementeren en monitoren van het Nederlands internationale veiligheidsbeleid op het gebied van onder andere contra-terrorisme, cyber, hybride- dreigingen en vredes- en crisisbeheersingsoperaties.

Het werkveld van de NCTV en haar nieuwe portefeuille zijn dus bekend terrein voor Hester Somsen, al is de focus is wel anders. “Jarenlang was mijn blik natuurlijk vooral op het buitenland gericht. Ik kijk er naar uit om nu de vertaalslag te maken naar eigen land. Om samen te werken met lokale overheden, het bedrijfsleven en andere ministeries aan de opdracht om Nederland veilig te houden.”