Een duiding van het fenomeen 'hybride dreiging'

De actualiteit in internationale ontwikkelingen, waarbij bepaalde statelijke actoren steeds agressiever worden in de geïntegreerde inzet van hun instrumentarium, heeft aanleiding gegeven tot nadere bestudering van het fenomeen ‘hybride dreigingen’ ten behoeve van standpuntbepaling van de Nederlandse overheid hierin. Het doel was om te komen tot een analyse over het fenomeen.