Kamerbrief Voortgang uitvoering kabinetsbeleid economische veiligheid

Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken ten aanzien van de uitgangspunten en de voortgang in de uitvoering van het kabinetsbeleid inzake economische veiligheid, de bescherming van nationale veiligheidsbelangen bij buitenlandse overnames van en investeringen in Nederlandse bedrijven binnen de vitale infrastructuur.