Landelijk Crisisplan Digitaal (LCP)

Cyberaanvallen en -incidenten volgen elkaar steeds sneller op en de gevolgen worden ingrijpender. Wat gebeurt er als die gevolgen de maatschappij ontwrichten en leiden tot grote maatschappelijke onrust? In zo’n digitale crisis biedt het Landelijk Crisisplan Digitaal de kaders voor effectieve samenwerking tussen overheidsorganisaties, vitale aanbieders en niet-vitale sectoren. Het plan is een informatiebron en uitstekend te gebruiken voor de eigen planvorming. Effectieve crisisbeheersing vergt daarnaast oefening. De flexibiliteit van de bouwstenenmethodiek in het LCP Digitaal biedt de kans om passende scenario’s te creëren en hier met de eigen organisatie mee aan de slag te gaan