Cybersecuritybeeld Nederland 2013

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) wordt elk jaar door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gepubliceerd en komt tot stand in nauwe samenwerking met publieke en private partijen. Het is bedoeld voor beleidsmakers van de overheid en de vitale sectoren om inzicht te bieden in ontwikkelingen, ter beoordeling van mogelijke maatregelen om de digitale weerbaarheid van Nederland te versterken of lopende  cybersecurityprogramma’s te verbeteren. De rapportageperiode bestrijkt de maanden april 2012 tot en met maart 2013. Belangrijke ontwikkelingen tot begin mei 2013 zijn eveneens meegenomen.