Cybersecuritybeeld Nederland 2012

De beveiliging van informatie en communicatietechnologie (ICT), kortweg cybersecurity, is een serieus onderwerp. De te verdedigen belangen achter ICT-systemen zijn groot en betreffen niet alleen informatie maar ook allerlei diensten die vitaal zijn voor het functioneren van de Nederlandse
samenleving. Tegelijkertijd blijkt uit recente incidenten dat ICT-systemen kwetsbaar zijn en dat actoren, met hun motieven, een dreiging kunnen vormen voor de Nederlandse belangen.